Poď do tímu

/Poď do tímu
Poď do tímu2024-01-07T17:52:27+00:00

Chceš sa stať animátorom Loďka nádeje?

Chceš sa naučiť ako organizovať aktivity, tábory a podujatia pre deti a mládež?

Chceš zažiť leto plné zábavy, zážitkov a nájsť si nových priateľov?

Tak neváhaj a pridaj sa do nášho tímu!

Berieme už iba animátorov na letné tábory od 18 rokov. Denné tábory Košice od 17 rokov

Akých animátorov potrebujeme:

Animátor detské podujatia

Pomocných animátorov

Animátorov na denné tábory Košice

Animátorov pobytové tábory

Registruj sa pod týmto odkazom a mi sa Vám ozveme click tu

Podmienky, aby ste mohli sa stať našim animátorom a patriť do našej veľkej rodiny:

Hľadáme animátorov od 18 rokov na:

*Školy v prírode v mesiacoch apríl-jún 2024

*Príležitostné podujatia pre deti (deň detí, narodeninové party, hotelové animácie, letné podujatia pre deti, firemné akcie) 

*Denné tábory Košice, v mesiacoch júl-august 2024

*Pobytové tábory (3 turnusy) 

Hľadáme pomocníkov od 15 rokov na: 

*Denné tábory (pomocný animátor) 

*Príležitostné podujatia pre deti

Praktikant

Naše tábory sú špeciálne zamerané na tému Youtube. Navštevujú ich  youtuberi a tik tokeri.

Program tábora je 50% klasický ako hry, súťaže, šport, tanec a 50% tvorí natáčanie videí, workshopy, stretnutie sa s hosťami, výlety.

Koho hľadáme? Skúsených aj neskúsených mladých ľudí, ktorí máju vzťah pre prácu s deťmi a mládežou.

Hľadáme oddielových animátorov a tiež pomocných animátorov, ktorí vypomáhajú a dokumentujú priebeh tábora.  

  • Hlavný a oddielový animátor od 18 rokov
  • Pomocný animátor od 17 rokov
  • Pomocný animátor od 15 rokov Praktikant bez nároku na odmenu
  • Veľkou výhodou je vodičský preukaz a auto, ale to nie je podmienka
  • Každý nový animátor sa pred tábormi zúčastní nášho školenia

Odmena za turnus za turnus švp a denný tábor od 130€ tábor od 180€

Od 100€ pre pomocného animátora.

Praktikant:

Od 15 rokov

Pomáha na tábore animátorom, dokumentuje tábor (fotografovanie, videa), strihá videa deťom, pomocný dozor. Všetky výlety atrakcie ma ako deti na tábore.

Výhody byt praktikant u nás zdarma ubytovanie a strava na tábore, zbiera skúsenosti ako animátor, po dovŕšení veku už ako skúsený animátor u nás.

Pre animátora je zabezpečená strava, ubytovanie, a občerstvenie na tábore.

Každý animátor, ktorý ma záujem byť súčasťou našich táborov musí mať pozitívny prístup k deťom a mládeži,  mal by byť zábavný, nehanblivý, kreatívny, má rád tanec a zábavu, zodpovedný, priateľský, tímový hráč, energický, isť príkladom pre deti a mládež, nebrať to ako prácu ale poslanie, spríjemniť a organizovať skvelý program na tábore.

Náplň práce animátora:

Hlavný animátor od 20 rokov – aktívna komunikácia s vedúcim a organizátorom táborov, vedenie tímu animátorov, zodpovedá za celý priebeh tábora, riešenie problémov, komunikácia s  ubytovacím zariadením, rodičmi, deťmi, animátormi, má na starosti program tábora,  v prípade nepriaznivého počasia, alebo udalosti vie kooperatívne meniť program. 

Požiadavka je prax minimálne 3 roky ako animátor na táboroch.

Oddielový animátor od 18 rokov- má na starosti svoj oddiel, cca 15 až 20 detí a počas celého tábora alebo školy v prírode sa stará a je zodpovedný za svoj tím, motivuje ho k aktivitám na tábore, je zdravo súťaživý, má rád tanec, je tímový hráč, organizuje pre deti hry a súťaže.

Pomocný animátor od 16 rokov- hľadáme animátorov, ktorí majú základné zručnosti so strihom videa, je úlohou je robiť foto a video dokumentáciu tábora, vypomáha oddielovým vedúcim, má na starosti  desiatu a olovrant,  vypomáha na aktivitách na tábore.  

Postup pre získanie práce animátora?

Vyplniť prihlášku.

Budeme kontaktovať všetkých prihlásených a zrealizujeme osobný alebo online rozhovor.

Vybraní animátori sa zúčastnia školenia, ktoré bude v priebehu marca 2024 školy v prírode a júna 2024 letné tábory na ktorom si vyberú turnusy na pobytové a denné tábory.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Tiktok