O nás

/O nás
O nás2018-11-22T14:33:40+00:00

OZ Loďka nádeje vznikla 2.5.2014 číslo povolenia VVS/1-900/90-43783, IČO: 423283373

Naším cieľom je pomáhať sociálne slabším ľuďom, pracovať s deťmi a mládežou, organizovať zmysluplné trávenie voľného času a poskytnúť podmienky pre vzdelávanie a voľno-časové aktivity.

Organizujeme pre deti a mládež výlety, tábory, rôzne kultúrne podujatia na Mikuláša, Deň detí, karnevaly či športové podujatia tak, aby to bolo prístupné aj deťom a mládeži, ktoré žijú v sociálne znevýhodnenom prostredí.

Finančné a materiálne zbierky šatstva či potravín, ktoré už pomohli nejednej rodine s deťmi.

Ponúkame aj dobrovoľnícky program pre tých, ktorí chcú využiť svoj voľný čas na to, aby pomohli iným, ktorí to potrebujú.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Tiktok