Všeobecné podmienky

1.  Prihláška

Prihlásiť sa a rezervovať si miesto na denný tábor môžete najneskôr týždeň pred začiatkom tábora, emailom na adresu: lodka.nadeje@gmail.com. Alebo zaslaním a vyplnením online prihlášky z web stránky www.lodkanadeje.eu Denný klub Loďky nádeje Kapacita je obmedzená, preto si rezervujte miesto čím skôr. Po vyplnení a odoslaní prihlášky, bude vaša rezervácia potvrdená
e-mailom. Zároveň Vám zašleme program tábora a organizačné pokyny.

2.  Zálohová platba a platba na splátky

Záloha za tábor je 30 Eur so splatnosťou do 5 pracovných dní od potvrdenia rezervácie. Doplatok je splatný najneskôr 14 dní pred začiatkom tábora. Platbu za tábor je možné uhradiť aj v splátkach. Výška splátka sa určí po dohode.

Možnosť skorého príchodu od 07: 00 za doplatok 10€ / týždeň dieťa

Neskorší odchod  od 16:00 do 18:00  za doplatok 10€ / na deň dieťa

Možnosť deti prihlásiť aj na dni ktoré vám vyhovujú cena za jeden deň je  30€

3.  Storno poplatok

V prípade, že dieťa nemôže nastúpiť na denný tábor z akýchkoľvek dôvodov a nenájdete za neho náhradu,  bude poplatok za tábor vrátený po odpočítaní storno poplatku v hodnote 30€ z celkovej ceny tábora.

V prípade choroby alebo úrazu vám vieme dať iný termín tábora alebo viete nájsť náhradu za dieťa. Ak nesúhlasíte s iným termínom tábora a nenašli ste náhradníka tak vám vrátime peniaze po odpočítaní storno poplatku 30€.

Stornovať tábor sa dá najneskôr 7 dni pred začiatkom tábora. Potom sa stornovať tábor nedá. Jedine preloženie na iný turnus.

Ak dieťa nastúpi  do tábora a počas tábora ochorie alebo dôjde k úrazu alebo k inej nepredvídateľnej udalosti nie je možné vrátene  peňazí z dôvodu už zabezpečených nákladov na tábor (prenájom priestorov, animátori, režijné náklady).

Možnosť poistenia u nás – Európska poisťovňa, storno tábora pred začiatkom tábora 100% vrátenie poplatku,

Storno počas tábora 80% vrátenie poplatku.

Cena poistenia 5€


Loďka nádeje o.z.
Tomáš Gargalik, 
Južná trieda 83,04001 Košice, 
IČO:42328373

Tel: 0944960050, email: lodka.nadeje@gmail.com