2%

/2%
2%2020-03-13T10:39:29+00:00

Darujte nám 2% z Vašich dani

Prvý krát v našej histórii!!!

Už 6 rokov deťom a mládeži na sídlisku Nad jazerom Košice ponúkame bezpečný priestor na voľno časove aktivity a zábavu. Už 6 rokom organizujeme aj letné tábory a výlety pre deti sociálne slabších rodín. Sme s nimi v kontakte ,  snažíme sa presadiť ich nápady a formovať zodpovednú generáciu. Detí a mládež v Loďke nádeje potrebuje Vašu podporu aj teraz.

Postup na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov:

1. Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.


2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať v prípade, že ste počas roka 2019 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom od príslušnej organizácie/organizácií potvrdenie.

4. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu s vypočítanou sumou, ktorú mu chcete poukázať. (Ak používate naše tlačivá údaje o prijímateľovi sú vyplnené, stačí uviesť sumu.)


5. Najneskôr do 30.4.2020 zašlite obidve tlačivá na príslušný DAŇOVÝ ÚRAD, alebo ich doneste k nám do Výmenníka Važecká každý druhý štvrtok alebo na našu adresu na Južnej triede 83

My ich odošleme alebo odnesieme za vás na príslušný Daňový úrad.
Vážené fyzické a právnické osoby.
Aj vás chceme poprosiť o vaše 2% dane z príjmu.

Poproste svojho účtovníka/účtovníčku, aby naše údaje vyplnila v zadnej časti vášho daňového priznania a mohli ste nám tak darovať finančný príspevok.

Prípade akýchkoľvek otázok nás môžte kontaktovať na našej e-mailovej adrese

lodka.nadeje@gmail.com

alebo na tel. čísle:

0944 960 050

Za všetky príspevky Vám všetkým vopred ďakujeme.

Sú pre nás zdrojom, ktorý nám pomôže naďalej rozvíjať našu činnosť.

Všetky dary využijeme na letné tábory , aby sme mohli zobrať aj deti so sociálne slabších rodín. Využijeme aj na organizovanie aktivít pre deti a mládež